Weekendsynode

Op deze weekendsynode zullen onder meer volgende punten aan bod komen:

  • de bijgewerkte Constitutie en Kerkorde;
  • een vervolg op de afgelopen Synodale studiedag over de jeugd;
  • meerdere affiliatie-aanvragen;
  • vrijgevigheid en de financiële toekomst van de VPKB;
  • de functie van Verantwoordelijke Ambten (Human Resources), waartoe de werkgroep Eigentijds Kerkzijn in haar verslag voor de synodevergadering de profielschets heeft verfijnd
arrow